به نقل از سایت اندیشه سبز
ده دقیقه سکوت به احترام دوستان و نیاکانم
غژ و غژ گهواره‌های کهنه و جرینگ جرینگ زنگوله‌ها
دوست خوب من
وقتی مادری بمیرد قسمتی از فرزندانش را با خود زیر گل خواهد برد
ما باید مادرانمان را دوست بداریم
وقتی اخم می‌کنند و بی‌دلیل وسایل خانه را به هم می‌ریزند
ما باید بدویم دستشان را بگیریم
تا مبادا که خدای نکرده تب کرده باشند
ماباید پدرانمان را دوست بداریم
برایشان دمپایی مرغوب بخریم
و وقتی دیدیم به نقطه‌ای خیره مانده‌اند برایشان یک استکان چای بریزیم

پدران، پدران، پدرانمان را

ما باید دوست بداریم

نه اینکه مثل آقایان(نمیدونم شاید بشه گفت ولی هنوز هم شک دارم)در سایت آفتاب یه دونه به میخ بزنم یه دونه به تخته...


این جای خالی آفتابه که دیگه پیش ما نیست، البته از اول هم نبود!!!!!!!!

فکر کنم....فعلا که اینطوره..